Biuro Rachunkowe JUVENTA

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe JUVENTA

Piotr Szewczyk

Siedziba firmy:

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 6, p. II

Tel./fax: 17 85 326 22

mob: 502 389 499

biuro@juventa.rzeszow.pl

www.juventa.rzeszow.pl


 

Krajowy System e-Faktur

Od 1 lipca 2024 roku nastąpi zmiana w dotychczasowym fakturowaniu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (faktur ustrukturyzowanych).

Docelowo jedyną dopuszczalną formą fakturowania będzie wystawianie faktur VAT za pośrednictwem KSeF.

Krajowy System e-Faktur wymaga elektronicznego fakturowania w przypadku wszystkich transakcji, które do tej pory fakturowano. Wystawianie faktur elektronicznych nie będzie uzależnione od akceptacji odbiorcy – odbiorca otrzyma fakturę ustrukturyzowaną bez względu na to, czy wyrazi zgodę na taką formę fakturowania.

Krajowy System e-Faktur służy między innymi do:

  • nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania KSeF
  • powiadamiania podmiotów uprawnionych do korzystania z KSeF o nadanych uprawnieniach do korzystania z KSeF lub o ich odebraniu
  • uwierzytelnienia i weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF
  • wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych
  • oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym nadanym w KSeF
  • przydzielania identyfikatora zbiorczego dla co najmniej dwóch faktur ustrukturyzowanych wystawionych przez podatnika dla jednego odbiorcy
  • weryfikacji danych z faktur ustrukturyzowanych używanych poza KSeF
  • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Ministerstwa, klikając w link poniżej:

Krajowy System e-Faktur