Biuro Rachunkowe JUVENTA

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe JUVENTA

Piotr Szewczyk

Siedziba firmy:

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 6, p. II

Tel./fax: 17 85 326 22

mob: 502 389 499

biuro@juventa.rzeszow.pl

www.juventa.rzeszow.pl


 

Obowiązek wysyłki nowej struktury pliku JPK

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy bez wyjątku zobowiązani będą do wysyłki nowej struktury pliku JPK w postaci JPK_V7M (w przypadku rozliczenia miesięcznego) lub JPK_V7K (w przypadku rozliczenia kwartalnego). Nowa struktura ma zapewnić jeszcze większą jawność i transparentność transakcji gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorców. Szczególnej kontroli poddane będą objęte podatkiem akcyzowym dostawy towarów wrażliwych takich jak alkohol czy papierosy. Specjalnie wprowadzone kody grup towarowych na fakturach mają zapewnić organom podatkowym identyfikację takich transakcji i zwiększyć skuteczność identyfikacji podmiotów, które obracają towarami wrażliwymi. Nowa forma raportowania – struktura JPK_V7M i JPK_V7K 1 stycznia 2018 r. ustawodawca nałożył na podatników VAT czynnych obowiązek comiesięcznej wysyłki pliku JPK_VAT, w którym wykazywane są transakcje sprzedaży i zakupu opodatkowane podatkiem VAT, z wyszczególnieniem danych zarówno sprzedawcy (w przypadku zakupów), jak i nabywcy (w przypadku sprzedaży), a także takich elementów faktury jak: numer, data wystawienia, data sprzedaży, kwota netto i wartość podatku VAT wraz z obowiązującą stawką VAT.

Taka wiedza umożliwia organom podatkowym jeszcze większą kontrolę w zakresie podatku VAT, co aktualnie przyczyniło się do wykrywania szeregu różnych nieprawidłowości i oszustw oraz wyłudzeń podatkowych. Zgodnie z wprowadzonym obowiązkiem od tamtej pory czynni podatnicy VAT zobowiązani byli do wysyłki pliku JPK_VAT za okresy miesięczne oraz deklaracji VAT za okresy miesięczne lub kwartalne w zależności od zadeklarowanej przez podatnika na druku VAT-R formy rozliczeń. Celem zapewnienia jeszcze większej transparentności identyfikacji transakcji dokonywanych przez podatników ustawodawca wprowadza nowa formę raportowania – strukturę JPK_V7M i JPK_V7K. Nowy JPK ma zastąpić dotychczas przesyłane przez podatników pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT już 1 października 2020 r. Zgodnie z informacjami wskazanymi w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów nowa struktura będzie łączyć w sobie informacje dotychczas wykazywane w deklaracji VAT i pliku JPK_VAT, a także będzie zawierała dodatkowe oznaczenia poszczególnych rodzajów transakcji. Wśród nowych oznaczeń znalazły się kody grup towarowych na fakturach, które dotyczą m.in. takich transakcji jak dostawa oleju opałowego, wyrobów tytoniowych czy alkoholu etylowego.Szczegółowe informacje na temat nowej struktury JPK zostały opisane w artykule: JPK V7M i V7K – nowa struktura zastąpi deklarację VAT. Kody grup towarowych na fakturach – rodzaje transakcji objęte oznaczeniem W nowej strukturze pliku JPK ustawodawca wyszczególnił 13 grup towarów i usług (określanych GTU), które sprzedawca zobowiązany będzie „oznaczyć” przy fakturze sprzedaży, jeżeli sprzedaż danego towaru/usługi będzie miała miejsce. Poszczególne pola GTU dotyczą: GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT; GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów; GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT; GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT; GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych; GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT; GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne; GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów; GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazyn