Biuro Rachunkowe JUVENTA

Dane kontaktowe

Biuro Rachunkowe JUVENTA

Piotr Szewczyk

Siedziba firmy:

35-025 Rzeszów

ul. Jagiellońska 6, p. II

Tel./fax: 17 85 326 22

mob: 502 389 499

biuro@juventa.rzeszow.pl

www.juventa.rzeszow.pl


 

Zastrzeż swój PESEL

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.

Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.
Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje ci możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.
Aby zastrzec PESEL, należy kliknąć poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie:

Zastrzeż swój PESEL - kliknij tutaj

Automatyczny zapis do PPK

W roku 2023 wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy automatycznie zostaną zapisani do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Co cztery lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o ponownym dokonywaniu wpłat za niego. Dokonywanie wpłat rozpoczyna się od 1 kwietnia, chyba że uczestnik PPK ponownie z tego zrezygnuje. W tym celu musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu odpowiednią deklarację. Pierwsze wpłaty zostaną naliczone i pobrane już od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r. Szczegóły oraz wszelkie deklaracje na stronie: https://www.mojeppk.pl/

Ogłoszenie

W związku ze zmianami przepisów oraz zwiększonej sprawozdawczości księgowej szczególnie ZUS
zmuszeni jesteśmy zaproponować nowe warunki opłat za usługi księgowe naszego biura.

Wysokość opłat między stronami ustalana będzie indywidualnie
z każdym klientem.

Nowe warunki umowy wchodzą
w życie od V 2022

Z poważaniem
Piotr Szewczyk

Polski Ład - dawka informacji

pl1

 

pl2

 

pl3

 

pl4

 Informacje na podstawie:

"INFORMATOR dla prowadzących działalność gospodarczą" Nr 1 (252) Styczeń 2022

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu 7-9 września 2021

W dniach 7-9 września 2021 odbędzie się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Nie zabraknie na nim rozmów o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Gospodarzem panelu „Zmiana percepcji benefitów pracowniczych w drugim roku pandemii” będzie Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Forum Ekonomiczne otworzy sesja plenerowa „Nowy Ład – szansa czy wyzwanie”

Informacje na temat PPK: https://www.mojeppk.pl

Informacje dot. Forum: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Informacje nt. „Nowego Ładu”: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/